Cyprus Advertisers Association

Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν διαφημιζόμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν ή εκπροσωπούνται νόμιμα στην Κύπρο. Η εγγραφή μέλους εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κάθε μέλος του Συνδέσμου έχει τα εξής δικαιώματα:

α. να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει αυτόνομα και ισότιμα με τα λοιπά μέλη.

β. να υποβάλλει θέματα προς μελέτη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

γ. να μετέχει στις συγκεντρώσεις και υπόλοιπες εκδηλώσεις του Συνδέσμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

κάθε μέλος του Συνδέσμου έχει υποχρέωση:

α. Να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου, και οποιουδήποτε άλλου οργάνου ή σώματος συστήνεται σύμφωνα με το Καταστατικό.

β. Να καταβάλλει συνδρομή σε ετήσια βάση.

γ. Να συμβάλλει στο μέτρο των δυνάμεων του στην πρόοδο του Συνδέσμου και γενικά να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για υποβοήθηση της πραγμάτωσης των σκοπών του.

δ. Να αποδέχεται τις αποφάσεις του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης (ΦΕΔ), συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων από τον Γενικό Διευθυντή του, τη Διοίκησή του, των Μελών των Επιτροπών Ελέγχου Επικοινωνίας και όλων των οργάνων του ΦΕΔ, να καταβάλλει ετήσια του στον ΦΕΔ και να περιλαμβάνει νομικά δεσμευτική συμβατική ρήτρα στις συνεργασίες του με τα ΜΜΕ, δια της οποίας τα ΜΜΕ θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αρνηθούν τη μετάδοση, καταχώριση ή εν γένει δημοσιοποίηση οποιουδήποτε διαφημιστικού μηνύματος, το περιεχόμενο του οποίου κρίθηκε από τα αρμόδια προς τούτο όργανα του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης ότι αντίκειται στους κανόνες δεοντολογίας επικοινωνίας ή, εν πάση περιπτώσει, η μετάδοση, καταχώριση ή εν γένει δημοσιοποίησή του απαγορεύθηκε, προσωρινά ή μη, από τα αρμόδια προς τούτο όργανα του ΦΕΔ.

© 2024 Cyprus Advertisers Association. All rights reserved.