Cyprus Advertisers Association

Σε 33% εκτιμάται το μερίδιο της Digital διαφήμισης στη συνολική διαφημιστική δαπάνη το 2021

Μεγάλη έρευνα του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Κύπρου σε 100 επιχειρήσεις

Πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου η online παρουσίαση της έρευνας του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Κύπρου με τίτλο «Το Μερίδιο της Digital Διαφήμισης στην Κυπριακή Αγορά». Στην έρευνα συμμετείχαν 100 επιχειρήσεις της Κύπρου που αποτελούσαν το 47% της εμπορικής διαφημιστικής δαπάνης στην τηλεόραση το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Pulse Market Research για λογαριασμό του συνδέσμου. Τα ευρήματα της έρευνας παρουσίασε ο Παναγιώτης Παναγιώτου, Director, Pulse Market Research.

Στα κύρια ευρήματα της έρευνας συγκαταλέγονται τα εξής:

  • Το σταθμισμένο μερίδιο της digital διαφήμισης στη συνολική διαφημιστική δαπάνη ανήλθε σε 33% για το 2021.

  • Το 72% των ερωτώμενων εκτιμάται ότι δαπανά μέχρι 100000 ευρώ σε digital διαφήμιση.

  • Οι εταιρείες που επενδύουν μέχρι 100000 ευρώ στη διαφήμιση, επενδύουν σε digital MME το 50% του budget τους. Αντίθετα, οι εταιρείες που ξοδεύουν στη διαφήμιση μέχρι 1 εκατ. ευρώ ετησίως, επενδύουν στην digital διαφήμιση το 35%. Συνεπώς, το μερίδιο της digital διαφήμισης μειώνεται όσο αυξάνεται η συνολική διαφημιστική δαπάνη.

  • Το 66% των ερωτώμενων απάντησαν ότι η digital διαφήμιση τους για το 2021 αυξήθηκε σε σχέση με το 2020. Για 30% παρέμεινε η ίδια, ενώ μόνο 4% των ερωτώμενων μείωσαν την digital διαφημιστική δαπάνη. Σταθμισμένη αύξηση στο σύνολο:  17%.

  • Η digital διαφημιστική δαπάνη επενδύεται κατά 45% σε social media, 26% σε programmatic, 22% σε global media και 7% σε ΜΜΕ που εδρεύουν στην Κύπρο.

  • Το 93% υλοποιεί social media campaigns επενδύοντας το 38% του digital budget, 80% υλοποιούν display campaigns με το 23% του budget και 71% video campaigns με 11% του budget. Όσο αφορά τις υπόλοιπες καμπάνιες, 54% υλοποιούν search campaigns, 47% influencer marketing και 33% native campaigns.

  • Τα κύρια Μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραμένουν το facebook -με 99% να δηλώνουν ότι έχουν σελίδες που διαχειρίζονται τοπικά και 97% ότι έχουν διαφημιστική παρουσία. Ακολουθεί το instagram -με 94% να δηλώνουν ότι έχουν σελίδες που διαχειρίζονται τοπικά και αντίστοιχη διαφημιστική παρουσία. Τρίτο έρχεται το youtube, με 76% να δηλώνουν ότι έχουν σελίδες που διαχειρίζονται τοπικά και 63% ότι έχουν διαφημιστική παρουσία.

  • Πρωταρχικός στόχος των εκστρατείων στα digital media παραμένει το brand awareness. Δεύτερος στόχος να επιτευχθεί traffic to website και τρίτος στόχος η δημιουργία πωλήσεων.

  • Πλέον το 53% των διαφημιστικών εκστρατειών συμπεριλαμβάνουν και digital media, ενώ 40% των εκστρατειών υλοποιούνται μόνο με digital media.

  • Το 58% των ερωτώμενων συνεργάζεται με διαφημιστικές εταιρείες full service, 55% με specialist digital agencies και 49% έχει in house facilities. Με freelancers δηλώνει ότι συνεργάζεται το 14%.

Τα αποτελέσματα σχολιάστηκαν σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εισηγητές την Αιμιλία Ορφανίδου, Αντιπρόεδρο του ΣΔΚ και Ανώτερη Λειτουργό Μάρκετινγκ, Universal Life, τον Δημήτρη Δημητρίου, Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Εκδοτών Διαδικτύου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Cyprus News Media Group και τον Ανδρέα Παύλου, Director of Digital Services της DeLeMa McCann Cyprus.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Λευτέρης Αθανασίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΚ. Στον αρχικό του σχολιασμό ανέφερε:

«H έρευνα "Digital Διαφήμιση στην Κύπρο" πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Κύπρου και έχει ως στόχο να ανακαλύψουμε πόσο επενδύουμε στην digital διαφήμιση, πόσο σημαντική είναι για εμάς, που επενδύουμε και πως μετρούμε τα αποτελέσματά της.

Στη φετινή έρευνα παρατηρούμε μια γενική αύξηση στην διαφήμιση και ειδικότερα στην digital διαφήμιση και μια άμεση αντίδραση από τις εταιρίες μετά τον πρώτο χρόνο της πανδημίας που φυσιολογικά είχαν μειώσει τις ενέργειες και το budget τους. Η ιδιαίτερη αύξηση στην digital διαφήμιση μέσα στο 2021 οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως το γεγονός ότι το 2021 δεν ήταν κανονική χρονιά, με τους μισούς να εξακολουθούν να είναι σε μιας μορφής lockdown, η οποία έφερε και μεγαλύτερη εξάρτηση στα digital channels, αλλά και το ότι η αυξημένη digital συνδεσιμότητα στο μεγαλύτερο μέρος του 2020, είχε ως αποτέλεσμα κάποιες συμπεριφορές όπως π.χ. online αγορές, να παραμένουν στους καταναλωτές μέχρι και σήμερα.

Πλέον η digital διαφήμιση είναι αναπόσπαστο μέρος του συνολικού media mix μιας καμπάνιας και το 2023, μια χρονιά με ιδιαίτερες προκλήσεις, αναμένουμε να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στην επικοινωνία των εταιρειών. Ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Κύπρου θα συνεχίσει να καταγράφει την πορεία της digital διαφήμισης και με την νέα χρονιά αλλά και να επενδύει σε ενέργειες οι οποίες θα βοηθήσουν τα μέλη μας ως προς την επένδυση και εκμετάλλευση αυτού του είδους διαφήμισης.»

Στο σχολιασμό του ο Ανδρέας Παύλου επεσήμανε: «Οι έρευνες αποτελούν αδιαμφισβήτητα το καλύτερο εργαλείο για ανάλυση, εξαγωγή συμπερασμάτων και σχεδιασμό στρατηγικής. Η συγκεκριμένη έρευνα μας αποκαλύπτει αρκετά αξιόπιστα insights αφού προκύπτει από ένα αρκετά μεγάλο δείγμα, 100 Κυπριακών επιχειρήσεων.
Σίγουρα υπάρχει αυξημένη επένδυση στα digital media το 2021 και αυτό ήταν αναμενόμενο. Το μερίδιο της digital δαπάνης (33% του συνολικού διαφημιστικού budget) αν και αρκετά μικρότερο από τον μέσο όρο της Ευρώπης, καταδεικνύει την μετακύληση των επενδύσεων από παραδοσιακά σε digital μέσα.
Η επένδυση των επιχειρήσεων της Κύπρου σε social media καταλαμβάνει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (45%), το οποίο είναι σαφώς μεγαλύτερο από τον μέσο όρο του 25% που καταγράφει η υπόλοιπη Ευρώπη. Οι λόγοι και οι παράμετροι που επηρεάζουν αυτή την κατανομή από τις επιχειρήσεις μας είναι αρκετοί.
Παράλληλα, ένα δεύτερο στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η επένδυση σε search, η οποία παραμένει σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, της τάξης του 10%, σε αντίθεση με τις πιο προηγμένες αγορές. Αυτό μπορεί να δικαιολογείται εν μέρει και από το μέγεθος της αγοράς, αλλά με την άνοδο των e-commerce λύσεων και επιλογών, ανέμενα προσωπικά λίγο μεγαλύτερο ποσοστό.    
Εν κατακλείδι, με δεδομένο ότι η τεχνολογία, οι εφαρμογές και οι δυνατότητες εξελίσσονται ραγδαία - σαφώς πιο γρήγορα και από τον ρυθμό υιοθέτησής τους- , πιστεύω ότι μόνο με ανοιχτό μυαλό, δίψα για μάθηση και ελαστικότητα μπορούμε να βρούμε νέες, αποτελεσματικές λύσεις για τα brands.»

Σύμφωνα με την Αιμιλία Ορφανίδου: «Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αφού βλέπουμε ότι, παρόλες τις οικονομικές συνέπειες που έφερε η πανδημία, η διαφημιστική δαπάνη αυξήθηκε σε σχέση με το 2021 με την digital διαφήμιση να σημειώνει επίσης σημαντική αύξηση. Είναι φανερό πως η διαδικτυακή επικοινωνία εδραιώνει πλέον τη θέση της σε μια νέα ψηφιακή εποχή, αφού προσφέρεται ως ένα χρήσιμο εργαλείο για τους διαφημιζόμενους, τόσο σε μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και κυρίως σε μικρομεσαίες. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν και οι εξελίξεις στα Κοινωνικά Δίκτυα όπου, πέρα από το Facebook και το Instagram, φαίνεται να εδραιώνονται το LinkedIn και το Tik Tok.»

Από την πλευρά των εκδοτών, ο Δημήτρης Δημητρίου ανέφερε: ««Η έρευνα δείχνει τη σαφή τάση της περαιτέρω ανάπτυξης της επένδυσης σε διαδικτυακή διαφήμιση για ακόμη μια χρονιά. Το στοίχημα για τα διαδικτυακά local media είναι να καταφέρουν να διαφοροποιηθούν από τον διεθνή ανταγωνισμό των διαδικτυακών πλατφόρμων και να προσφέρουν tailored made προτάσεις διαφήμισης στους διαφημιστές και τους διαφημιζόμενους, εξελίσσοντας ακόμα περισσότερο τον χώρο της διαδικτυακής διαφήμισης παρά τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε με τους τελευταίους νομοθετικούς περιορισμούς που δυσκολεύουν τις διαδικτυακές μετρήσεις. Το ψηφιακό περιβάλλον είναι το μέλλον, όπως δείχνει και η έρευνα, και τα κυπριακά διαδικτυακά μέσα θα προσαρμοστούν ανάλογα για να προσφέρουν ποιοτικές διαδικτυακές υπηρεσίες τελευταίας τεχνολογίας.»

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο Λευτέρης Αθανασίου, Πρόεδρος του ΣΔΚ, ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για τις ερωτήσεις και τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση κι επεσήμανε ότι ο Σύνδεσμος θα λάβει υπόψη τις εισηγήσεις και τα ερωτήματά τους σε επανάληψη της έρευνας.

Για να παρακολουθήστε την εκδήλωση on-demand πατήστε παρακάτω.

Αποδεχθείτε τα «Cookies» Κοινωνικών Μέσων/Δικτύων για να δείτε το περιεχόμενο.

© 2024 Cyprus Advertisers Association. All rights reserved.